Топ-100
Back

ⓘ קינד. א קינד איז א יונגער מענטש. מען רופט אזוי עמיצן וואס איז נאכנישט דערוואקסן און יונג אין יארן. אבער אפילו עמיצער וואס איז קליין-געבליבן מיטן שכל קען מען רופ ..
                                               

פאטאגראף

א פֿאטאגראַף איז איינער וואס איז אויסגעצייכנט מיטן קענען גוט כאפן בילדער. היינטיגע צייטן, וואס עס איז דא אזויפיל קאמערעס, און יעדע קליין קינד, ווי נאר ער קען האלטן א לעפל אין האנט, האלט ער שוין א קעמערע אין האנט, איז דאס געווארן א מעגליכע זאך פאר יעדן, דאך איז דער פאך נישט אוועקגעפאלן פון די עקספערטן, און ווער סקען כאפן א בילד, ווי א שיסער וואס שיסט אויפן בעסטן פונקט, ווערט גערעכענט ווי א פאטאגראף מיט עקספערט! א ליסטע פון חרדישע פאטאגראפן איבער דער וועלט: דודי ברוין יוסי רובינשטיין שמואל סמוס שוקי לערער דוב גפן הערשל פרידמאן

                                               

חן

חן איז די אילוזיע וואס שיינקייט איז מעורר פון איין מענטש כלפי אן אנדערן. געווענליך איז דאס צוליב חנופה צו געפעלען פאר יענעם, אדער גאר אויפוועקן ליבע פון יענען צו זיך. א מענטש וואס איז שיין אדער האט שיינע כאראקטעריסטיקס איז פיל מיט חן. עס איז נישט דווקא שיינקייט וואס מאכט האבן חן א קינד האט למשל אן אייגענארטיקער חן אן אנדער סארט ווי אן ערוואקסענער. ביי פרויען איז דער סדר צו זיך מאכן באחןט בעיקר פארן מאן, זיי טוען זיך אן צירונג און מעיקאפ דאס צו ערייכן.

                                               

ר"י הזקן

רבי יצחק בן שמואל הזקן אדער ווי ער ווערט דערמאנט אין תוספות ר"י הזקן איז געווען איינע פון די חשובע בעלי התוספות אינעם צוועלפטן יאהר-הונדערט. מעו האט איהם גערופן הזקן יודיש: דער אלטער כדי אונטערצושיידן פון רבי יצחק בן אברהם וועמען מהאט גערופן ר"י הבחור. נאך אין לעבן פון זיין שוועסטער-קינד רבנו תם האט ער אויפגעשטעלט א ישיבה אין דעמפייער. איבער די פונקטליכע יאהר פון זיין געבוירן און פטירה, איז פארהאן פארשיידענע ווערסיעס.

                                               

אסתר סופר

סופר, א געבוירענער אין ירושלים, א מיטגליד פון א חרדישער משפּחה, האָט געלערנט אין דער עוועלינא דע ראָטשילד שולע. איז געווען דער ערשטער פרעזענטירער פון דער "פראגראם פאר מוטער און קינד" אויף דער שטימע פון ​​ישראל, וואס איז שפעטער באצייכנט געווארן "לאוואט לבן און אלע אינטערעסירטע" 1966-1984.

                                               

פראנץ פערדינאנד

ערצהערצאג פראנץ פערדינאנד פון עסטרייך, איז געווען דער באשטימטער יורש פון זיין פעטער, דער קייזער פראנץ יאזעף. פערדינאנד איז געווען דער אימפעראטאר פון דער עסטרייך אונגארישער אימפעריע, וועלכער איז אומגעברענגט געווארן דורך דעם פאנאטישן אנארכיסט גאברילא פרינציפ. די מארדונג פון פראנץ פערדינאנד איז געווען אייגענטליך די הויפט געשעעניש וואס האט געפירט צו דער אויסברעכונג פון דער ערשטער וועלט קריג.

                                               

נאז-גריבלונג

נאָז-גריבלונג אדער פוצן זיך די נאז איז די סארט רינדיגע אדער פארטרונקעטע שליים פון און אין נאז פון מענטש וואס האט זיך אויסגעמישט מיט אויסערליכע שמוץ און באקטעריע. רוב דערפון איז דאס דורכזיכטיגע נאטורליכע קערפער אפפאל, אבער נאכן טאן איר ארבייט פון איינזאפן און אריינכאפן באקטעריע ווערט דאס קאלירט און הארטער. טייל מאל איז דאס אין קאליר פון געל טייל מאל פון א גרינע אפ-פאל וואס זאמעלט זיך און די נאז. עס ווערט ארויסגעלאזט פון נאז נאכאנאנד דורך אריינגעבויטע גלענדס. די עיקר אויפטוה דערפון איז צו טרעפן און פאנגן דערויסענדע באשטאנדטיילן וואס קומען אריין דורך די נאז לעכער, ווי שטויב און באקטעריע, וואס ...

                                               

יושעלע באבאד

ר יושע באבאד, איז היינט שוין אין די הויעכע פופציג, ווען ער איז געווען א קליין קינד, האט ער זיך עפעס פארלוירן פון בעלזע זומער קעמפ, ער קומט פון א וויזשניץ מאנסי פאמיליע, און דעמאלטס האט זיך איבערגעדרייעט א וועלט עהם צו טרעפן נאך דריי טעג וואס ער האט געבלאנדזשעט אין וואלד און געגעסן ווילדע גראז זיך צו דערהאלטן ביים לעבן. לויט ווי ער פארציילט אליין, האט מען עהם געטראפן זיצן אויף א שטיין, נאך דריי טאג זוכן, אינגאנצן צעביסן פון אינזעקטן, און זייער קראנק און שוואך, ביזן היינטיגער טאג האט ער נאך פראבלעמען פון יענע אינצידענט, וואס האט געשאדט זיין געזונט פון די שלעכטע גרעזער וואס ער האט געקייעט. מפ ...

קינד
                                     

ⓘ קינד

א קינד איז א יונגער מענטש. מען רופט אזוי עמיצן וואס איז נאכנישט דערוואקסן און יונג אין יארן. אבער אפילו עמיצער וואס איז קליין-געבליבן מיטן שכל קען מען רופן: "געבליבן א קינד".

קינד איז אויך דאס וואס ערפילט און דערגענצט דאס באדייט פון עלטערן. אן א קינד קען מען נישט ווערן קיין עלטערן; אויך דערוואקסענע מענטשן בלייבן אייביג קינדער פון זייערע עלטערן. לדוגמא "שלמה, 46 יאר אלט, איז א קינד פון דוד, 76 יאר אלט".

א קינד, איידער ער הייבט אן צו גיין אין שולע, שפילט אין דער היים אדער מיט אנדערע קינדער מיט שפילכלעך. אויך יונגע קינדער ווען זיי קומען אהיים פון דער שולע שפילן זיי מיט שפילכלעך.

                                     

1. תורה

 • זיי מחנך זיין, פון והגדת לבנך
 • געבוירן זיי, פון פרו ורבו. אידן נאכן חורבן אייראפע האבן מער קינדער ווי נאטור ערלויבט צו נעמען נקמה אין היטלער וואס האט געוואלט פארטיליגען אידן.
                                     
 • אן עופ עלע אדער זויגקינד איז א ניי געבוירן פ יצל קינד וואס קען נאך נישט רעדן און נישט גיין און אזוי ווייטער, ביז איין יאר אלט. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער
 • פון זייער קינד יעדעס קינד וואס איז געבוירן פון א יידישן מאנספערזאן און א יידישער פרויענפערזאן, ווערט דער מאנספערזאן פאררעכנט אלס פאטער פון קינד אומאפהענגיק
 • דורכשניטליך צווישן 80 ביז 120 יאר. בובא לע א דער בייבי - א פיצל קינד אין די ערשטע מא נא טן. קינד - ביז 13 יאר בר מצוה אדער לגבי עלטערן. בחור - פון 13 יא ר
 • חינוך אדער ערציאונג אדער בילדונג איז די ערציאונג פון א קינד ווען ער איז נאך קליין. א מענטש ווערט געפארעמט זיין געדאנקען און פירונגען פון אלעס און אלעמען
 • א מוטער איז די סאציאלע אדער ביאלאגישע נקבה עלטערן פון א קינד אדער געבוירןס און דער בעיבי זייגט פון איר מילך. ווען מען רעדט פון מענטשן דאן מיינט דאס דער
 • בעל חי, א קינד פון זיין קינד א פאטער און מוטער, האבן א קינד ווען זייער קינד האט א קינד נישט קיין חילוק א אינגל צי א מיידל, ווערט דאס קינד גערופן אן
 • א מיידל איז א נקיבה קינד וואס איז נאכנישט דערוואקסן. א נקיבה אין די צענערלינג יארן קען אויך גערופן ווערן מיידל טראץ וואס איר קערפער איז שוין מעגליך דערוואקסן
 • פדיון הבן איז מצוות עשה פון די תרי ג מצוות אז דער טאטע דארף אויסלייזן זיין קינד וואס איז בכור צו זיין מאמען, ווען ער ווערט אלט א חודש, מיט 5 שקלים, וואס
 • פרעזידענט פון פאקיסטאן, רעזיגנירט פון זיין אמט 1587 - ווירזשיניע דער, דאס ערשטע קינד געבוירן צו ענגלישע קאלאניסטן אין אמעריקע. 1830 - פראנץ יאזעף, קייסער פון
שלעפע באבע
                                               

שלעפע באבע

שלעפע באָבע איז א שפיל וואס קינדער שפילן אינדרויסן וואו סאיז דא פלאץ ארומצולויפן. מען פארבינדט די אויגן פון איין קינד. ער מוז ארומלויפן נישט זענדיק און אנטאפן אן אנדער קינד. ווען ער איז דערפאלגרייך, פארבינדט מען יענעם קינד די אויגן און יעצט מוז ער אנטאפן א קינד. אזוי גייט ווייטער די שפיל.

Users also searched:

...