Топ-100
Back

ⓘ סטאטיסטיק ..
                                               

באשרייבנדיקע סטאטיסטיק

באַשרײַבנדיקע סטאַטיסטיק איז אַ צװײַג אין סטאַטיסטיק װעלכע באַשעפֿטיקט זיך מיט שאַפֿן און פֿאַרגלײַכן מאָסן. דער ציל איז צו באַשרײַבן דאַטן אױף אַ קורצן און לײַכטן אױפֿן, למשל אין טאַבעלעס, גראַפֿן אָדער מאָסן. עס איז דאָ פֿאַרשײדענע װעגן װי אַזױ צו רעכנען מאָסן. די צענטראַלע־טענדענצן וועלכע מעסטן די מיטל־ווערט פון די נומערן, װי דער דורכשניט, װעלכער איז כּולל דער אריטמעטישער דורכשניט, מעדיאן, מאדע, געאמעטרישער דורכשניט און הארמאנישער דורכשניט. אױך איז פֿאַראַן מאָסן װעלכע מעסטן די צעשפּרײטע־טענדענצן פֿון די נומערן, װי די װײַטקײַט, די צװישן־קװאַרטאַל־װײַטקײַט, די פֿאַרשײדנקײַט און דער סטאַנ ...

                                               

ברוטא אינלענדישער פראדוקט

דער ברוטא אינלענדישער פראדוקט איז א מאס מיט וואס עקאנאמיקערס מעסטן א לאנדס גאנצער עקאנאמישער פראדוקציע. ער איז דער ווערט אויפן מארק פון אלע ענדלעכע גוטער און דינסטן געשאפן צווישן די גרענעצן פון א לאנד אין איין יאר.

                                               

דורכשניט

אין מאטעמאטיק, איז דער דורכשניט פון א סכום פון נומערן א מאס פון דער "מיטל" ווערט פונעם סכום. א דורכשניט איז איין נומער וואס איז א טיפישער ווערט פון די אלע נומערן. ווען אלע נומערן זענען גלייך, איז אט דער נומער דער דורכשניט. אנדערש דארף מען רעכענען דורכשניט פון אלע נומערן אין א ספעציפישן אופן. סאיז פאראן עטלעכע באשרייבנדיקע סטאטיסטיק וואס מעסטן די מיטל ווערט פון די נומערן. למשל, אריטמעטישער דורכשניט, מעדיאן, מאדע, געאמעטרישער דורכשניט און הארמאנישער דורכשניט.

                                               

טאבעלע

אַ טאַבעלע איז אַ גראַפֿישער אױסשטעל פֿון ליניעס און זײַלן, אין איר זײַנען אַרײַנגעשטעלט דאַטעס. יעדע צעל אין דער טאַבעלע איז פֿאַרבונדן צום קעפּל פֿון דער ליניע און צום קעפּל פֿון דעם זײַל. דער ציל איז צו פֿאַרגרינגערן דעם לײענער מיט זען די דאַטע װיזועל.

                                               

מענטשליכע אנטוויקלונג אינדעקס

מענטשליכע אנטוויקלונג אינדעקס איז דער וועג צו שאצן די אנטוויקלונג שטאפל פון פארשידענע לענדער. די שטאפל וואס יעדע לאנד באקומט איז לויט די ארימקייט אדער רייכקייט, די קלוגשאפט און לעבנס ערווארטונג פונעם באטרעפענדן לאנד. לענדער ציען צו זיך אינוועסטארס דורכן צייגן זייער הויכע שטאפל אויף דער ליסטע. דער אינדעקס איז געווען אנטוויקלט אין 1990 פון אמארטיא סען, מאהבוב אול האק און סיר ריטשארד זשאלי, צוזאמען מיט גוסטאוו ראניס פון יעל אוניווערסיטעט און לארד מעגנאד דעסיי פון דער לאנדאנער שולע פון עקאנאמיק.

                                               

נארמאלע פארטיילונג

די נאָרמאַלע פֿאַרטײלונג אָדער גאַוּס פֿאַרטײלונג איז מסתּמא די װיכטיקסטע פֿאַרטײלונג אין דער באַשרײַבנדיקער סטאַטיסטיק. עס װערט באַװיזן כּמעט אין יעדער סטאַטיסטיק װאָס רעפּרעזענטירט אַ געװיסער דורכשניט פֿון אַ סך װאַריאַבלען, למשל, דער דורכשניטלעכער הױכקײַט פֿון מענטשן אין אַ געװיסער באַפֿעלקערונג פֿאַרטײליקט זיך נאָרמאַל, אד"ג. אין אַ נאָרמאַלער פֿאַרטײלונג, איז דער דורכשניט, דער מעדיאַן, די מאָדע און די מיטל־װײַטקײַט, פּונקט אין דער מיט, װוּ די סטאַנדאַרט־אָפּװײַכונג באַװײַזט 0, און פֿון בײדע זײַטן פֿאַרטײליקט זיך דער שטח האַפֿטיק און סימעטריש.

                                     

ⓘ סטאטיסטיק

  • ארויסדרינגענדיקע סטאטיסטיק ניצט סטאטיסטיק פאראויסזאגן פארשידענע אויסקומען לויט זייער משמעותדיקייט. א העברעישע סטא טיסטיק זײ ט - דאס צענטראלע ביורא פאר סטאטיסטיק זעט
  • דאס ישראל צענטראלע ביורא פאר סטאטיסטיק העברעי ש: לשכה המרכזית לסטטיסטיקה איז געגרינדעט געווארן אייניגע מאנאטן, נאך דער זעלבסטשטענדיגקייט פון ישראל.
  • פ רעקװענץ אין סטאטיסטיק איז די צא ל מא לן פ ון א געװיסער פ א סירונג. למשל אױב מען מא כט א סטא טיסטיק װיפ ל א רטיקלען הא ט װיקיפ עדיע אין פ א רשײדענע
  • 50.7218000 N 3.5336167 W 50.7218000 - 3.5336167 באפעלקערונג סטאטיסטיק פאר עקסעטער. ביורא פון נאציאנאלע סטאטיסטיק דערגרייכט דעם 30 November 2010.
  • 30.06.2008 אין 1921 האבן געוואוינט 929 יידן אין ציעשינאוו. צענטראלער סטאטיסטיק ביורא GUS - פוילישער אפ יציעלער צענזוס 2008. פויליש 30.06.2008
  • מעטער העכער דעם ים - פלאך. אין 2016 האבן געוואוינט דארט 23, 466 באוואוינער סטאטיסטיק ביי ירושלים מוניציפאליטעט וועבזייטל, 31סטן יולי 2016 אויף העברעיש זען  רעדן  ענדערן
  • ס האט באקומען דעם שטא ט סטאטוס אין יאהר 1972. לויטן צענטראלן ביורא פאר סטאטיסטיק פאר דעצעמבער 2005, איז דא אין עפולה 39, 100 איינוואינער. די יערליכע וואוקס
  • 25, 400 איינוווינער ריכטיק צו סוף יאר 2009, לויט דעם צענטראלן ביורא פאר סטאטיסטיק אין 2008, האט די אינערן מיניסטעריום, מבטל געווען די פאראייניקונג, און
  • אין 1950, באקומען דעם סטאטוס שטאט אין 1998, לויטן צענטראלן ביורא פאר סטאטיסטיק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פאר דעצעמבער 2005, איז דא אין קריית מלאכי 19
היסטאגראם
                                               

היסטאגראם

אין סטאַטיסטיק, אַ היסטאָגראַם איז אַ גראַפֿישער אױסשטעל פֿון דאַטן װעלכע זײַנען צעטײלט אין קאַטעגאָריעס לױט זײער פֿרעקװענץ. די גרײס פֿון דעם שטח אין יעדע קאַטעגאָריע איז רעלאַטיװ צו איר פֿרעקװענץ. ד"ה, אַן אָפּטײלונג מיט אַ גרעסערע פֿרעקװענץ באַקומט אַ גרעסערער שטח. די ברײט פֿון יעדער אָפּטײלונג מוז ניט זײַן אײניק, אָבער זײ מוזן זײַן נאָכאַנאַנדיק אָן קײַן שפּאַלטונגען.

Users also searched:

...