Топ-100
Back

ⓘ געאלאגיע ..
                                               

געאלאגיע

געאָלאָגיע איז די וויסנשאפט וואס באהאנדלט דעם אויבערשטן שיכט פֿונעם ערד קוגל און איבער דער באשאפונג און אנטוויקלונג פון שטײנער און באדן. די וואס שטודירן געאלאגיע הייסן "געאלאגן". צווישן די ערד-געשעענישן וואס געאלאגן שטודירן זענען פארפלייצונגען, וואולקאנישע ברעכונגען און ערדציטערנישן. מען שטודירט באדן און שטיינער צו געפֿינען אונטערערדישע מעטאלן און ברענשטאף. געאלאגיע איז צעטיילט אויף עטלעכע סוביעקטן, צווישן זיי: מינעראלאגיע - די שטודיע פון מינעראלן וואולקאנאלאגיע - שטודיע פון וואולקאנען אויף דער יבשה אדער אונטערן אקעאן. היסטארישע געאלאגיע - היסטאריע פון געשעענישן וואס האבן אויסגעפורעמט די ע ...

                                               

הייל

א הייל איז א נאטורלעכע אונטרערדיגע לאך וואס איז גענוג גרויס פאר א דערוואקסענער מענטש צו אריינגיין. אזעלכע וויסנשאפטלעכער נעמען אויך אויס אז כדי זאל דאס הייסן "מערה" דארף דאס זיין גענוג גרויס זאל אין א טייל פון אים נישט צוקומען קיין דרויסנדיקע ליכט פון דעם טאג. אבער פונדעסטוועגן ביים פאפולערער עולם נוצט דער טערמין אויך אויף יעדע קליין ארט וואס איז געראמט מיט פעלדשטיין.

                                               

לאווינע

א לאַווינע איז א גרויסע מאסע פון שניי אדער אייז וואס פאלט גיך אראפ א בארג. נאכדעם ווען א לאווינע האט שוין אנגעהויבן קען זי ווערן גאנץ גיך און וואקסן גאר גרויס. טאמער עס מישט זיך אריין לופט אין דער לאווינע ווערט זי א שטויב לאווינע. לאווינעס פאסירן מערסטן אין ווינטער און פרילינג, און זיי זענען א גרויסע סכנה צו לעבן און פארמעגן אויף בערג.

                                               

מאראסט

מאראסט איז פליסיגע זאמד, שטויב, ערד און אנדערע סובסאטנצען אויסגעמישט מיט וואסער אדער ליים. מאראסט, ווערט אנגעקוקט דורך מענשטן בטעות ווי שמוץ אבער דאס טוט דינען אלס א וויכטיגער ארטיקל פאר פילע לעבנס וויכטיגע אויפגאבעס. עס טוט דינען ווי א קריטיש וויכטיגער ארטיקל פאר די פארשער און וויסנשאפטלער צו דערגיין די יארגאנג פון דער וועלט און אויך וואס איז מיט איר דורך זינט איר באשאפונג. שטיקער מאראסט וואס זענען פארטרונקעט געווארן טוען אנטהאלטן אין זיך גאר אסאך היסטאריע פון אירע געאלאגישע שיכטן און פאסיל רעקארדס. מאראסט שטעלט צו וואונינג אין פארעם פון א הויז פאר פארשידענע מינע חיות, אריינגערעכענט פארשי ...

                                               

מינעראל

א מינעראל איז א נאטורליכע סובסטאנץ וואס איז נישט ארגאניש. זיי געפינען זיך בעיקר אינטערן ערד פלאך דארטן זענען זיי אויסגעפארעמט געווארן אין משך פון פילע יארן אין פארשידענע געאלאגישע פראצעסן. דער טערמין מינאראל איז נישט דוקא אויף איר כעמישע קאמפאזיציע נאר אויך אויף איר מינעראלישע סטרוקטור. עס איז דא טויזנטער פארעמען פון מינעראלן פון פשוטע זאלץ שטיקער ביז די קאמפליצירסטע סארטן קריסטאל, שטיינער און אייזן. דער באגריף מינעראלן קען אויך אסאך מאל ווערן באנוצט אויף ארגאנישע סובסאטאנצען ווי גאז זאפאסן, און בורשטין וואס קומט פון סאסנע ביימער א.א.וו.

                                               

ערד פלאטעס

ערד פלאַטעס איז די שטיקער פעלזן אויף וואס די ערד אויף וואס מיר טרעטן האלט זיך אויף, וואס דאס איז דער יסוד פון די ערד ציטערנישן, און סייסמישע כוואליעס עס צוטיילט און צוויי קאטעגאריעס ארום טויזנט פוס אונטער דעם איז דא דער דיקער הארטער פעלזן שיכט אויף וואס די הונדערטער אויבערשטע האלטן זיך, וואס דאס ווערט צעטיילט און ארום אכט פלאטעס תיכף עטליכע הונדערט פוס אונטער דער ערד פלאך ווערט דאס צעטיילט אויף עטליכע הונדערט שטיקער. און דערנאך

                                               

ערד פלאך

ערד פלאך ווערט אנגערופן דער אויבערשטער טייל פון דעם ערד קוגל דארטן ווי מיר מענטשן טרעטן מיט די פוס, וואס ווי עס ווערט געשאצט איז עס ארום 8000 מייל דיק אינעם דיאמעטער דאס איז צוזאמען געשטעלט פון עטליכע הונדערט פלאטעס, וואס זענען עטליכע הונדערט פוס דיק, וואס זיי זענען אויך באזירט אויף ארום 8 פלאטעס פעלזן וואס זיי פארמירן דעם גאנצן ערד קוגל, וואס אונטער דעם איז דא א פייערדיגער רינג וואס דאס געט אריין די אלע כוחות און אייגנשאפטן און מינעראלן און אנדערע זאכן אדער אביעקטן א.ד.ג. וואס געפונען זיך אין דער ערד

                                               

ערד-פלאנעט

ערד-פלאנעט איז א וועלט וואס איז אויף איר פלאצירט לעבעדיקע באשעפענישן. די וועלט אדער ערד פלאנעט איז איינער פון די פלאנעטן פֿון דער זון סיסטעם די דריטער ווייטסטער פון דער זון און דער פינפטער גרעסטער אין דיאמעטער. די ווייטקייט פון דער ערד צו דער זון איז געשאצט אויף 92.897.000 מייל. ער איז דער איינציגסטער פלאנעט וואס שטיצט לעבן כאטש אנדערע פלאנעטן האבן אויך אטמאספערע און וואסער. אויף דער ערד לעבן מיליאנען זגאלן, כולל מענטשן. צוליב דער אזאן שיכטע און דער ערדס מאגנעטישן פעלד, ווערט די ערד געשיצט פון שעדיקע שטראלונג פון דער זון, און אזוי איז לעבן מעגלעך אויף דער ערד. מער ווי 70 פראצענט פון דער ער ...

                                               

ערדציטערניש

אַן ערדציטערניש איז א נאטורליכע פלוצלינגע ערשיינונג, ווען די אונטערשטע ארגאנאן וואס האלטן צוזאמען די ערד ווערן צוטיילט, און דאס פאראורזאכט אז די ערד אויף א געוויסע פלאץ שאקעלט זיך שטארק אויף א קורצער צייט–געווענליך א מינוט, און דאס איז גורם שטארק שאדענס, צעווארפט הייזער און אלעס. ווען עס פאסירט א ערדציטערניש אונטער אן אקעאן קען דאס גורם זיין א צונאמי וואס דאס נעמט צוזאמען דאס וואסער אויף איין פלאץ, און עס שיסט דערנאך אויס מיט א מוראדיגע קראפט און אויב עס פאסירט נעבן א לאנד וועט דאס געווענליך פארפלייצן שטעט און דערפער. ערדציטערנישן, ווי אויך שטורעמען און וואולקאנישע טעטיקייט, קען מאכן שוואך ...

                                               

פעטראלאגיע

פעטראלאגיע, אן אפטיילונג פון געאלאגיע, איז די שטודיע פון שטיינער, און די באדינגונגען אין וואס זיי פֿארמירן.

                                     

ⓘ געאלאגיע

 • איבער דער באשאפונג און אנטוויקלונג פון שטײנער און באדן. די וואס שטודירן געאלאגיע הייסן געאלאגן צווישן די ערד - געשעענישן וואס געאלאגן שטודירן זענען פארפלייצונגען
 • שטיין אין געאלאגיע איז א נאטירלעכע פארהארטעוועטע צוזאמשצעלצונג פון מינעראלן. די אויבערשטע שיכטע פון דעם ערד - פלאנעט איז שטיין, צוזאמענגעשטעלט נאטירלעך פון
 • גריכיש: πέτρα, פעטרא שטיין און λόγος, לאגאס, וויסן אן אפטיילונג פון געאלאגיע איז די שטודיע פון שטיינער, און די באדינגונגען אין וואס זיי פ ארמירן. פעטראלאגיע
 • בארג - דורכגאנגען און טאלן. אפטמאל האבן די בערג אין א בארג קייט מער ווי איין געאלאגיע די לענגסטע בארג קייט אין דער וועלט איז די אנדן, וואס זענען לאנג 7000 ק מ
 • רעאקציעס צווישן מאטעריאלן. ערד וויסנשא פ ט איז א פעלד וואס נעמט אריין געאלאגיע געאגראפיע און געאפיזיק. פ יזיק באהאנדלט די כ ללים ווא ס פון מא טעריא לן
 • און לא נדווירטשא פטלעכע איזא טא פ ן און רא דיא - קא רבא ן דאטירונג אין געאלאגיע און א רכעאלא גיע א זעלכע אנווענדונגען ווערן שטודירט אין דעם פעלד פון
 • אויפפירונג פון מענטשן אין פרעהיסטאריע פאלעאנטאלאגיע, ביאלאגיע, אסטראנאמיע און געאלאגיע ווען פרעהיסטאריע האט געענדיקט און היסטאריע האט אנגעהויבן ווענדט זיך אין
 • באגריפן וואס זענען אויסגעטונקען הערשט אסאך שפעטער אין ביאלאגיע, מעדיצין, געאלאגיע ווארשיינלעכקייט טעאריע, פסיכאלאגיע, פילאלאגיע און אינפארמאציע טעאריע.
 • Walter de Gruyter, 1996, ISBN 3 - 11 - 013417 - 9 אינדישער אונטער קאנטינענט געאלאגיע און געאגראפיע. The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Columbia University
 • דעם ארומגעגנט. אנדערע אויסשטעלן זענען ארכעאלאגיע, נאטירלעכע היסטאריע, געאלאגיע און מיליטערישע זאמלונגען. די קונסט גאלעריע איז אפן זייט 1882. די מוזיי
 • וויסנשאפט צו פארשן פארשיידענע אנדערע וויסנשאפטן, ווי ביאלאגיע, מעדיצין, געאלאגיע געאגראפיע אא וו. דער טייל פון כעמיע וואס פארנעמט זיך מיט ארגאנישע מאטריאלס

Users also searched:

...