Топ-100
Back

ⓘ סוכה איז די פּראָוויזאָרישע כאַטקע וואָס אידן ציען זיך אַרײַן צו וואוינען דאָרטן אין משך פון סוכות. מען עסט און מען שלאָפט אין דער סוכה. אַ סוכה דאַרף זײַן באַד ..
סוכה
                                     

ⓘ סוכה

סוכה איז די פּראָוויזאָרישע כאַטקע וואָס אידן ציען זיך אַרײַן צו וואוינען דאָרטן אין משך פון סוכות. מען עסט און מען שלאָפט אין דער סוכה. אַ סוכה דאַרף זײַן באַדעקט מיט כשרן "סכַך".

דאָס ווערט אַרויסגעלערנט פונעם פסוק: בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים.

                                     

1. עסן און שלאָפן אין דער סוכה

עסן אין דער סוכה איז א פליכט נאר ווען מען עסט אן ״אכילת קבע״, אבער שלאפן אין דער סוכה איז נישט קיין חילוק נאר אלעמאל א מצווה.

מקור פון דער מצווה

די מצווה פון וואוינען אין דער סוכה שטייט אין פרשת אמור אין ספר ויקרא: בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים, האבן די חז״ל געלערנט פונעם ווארט תשבו א די מצווה פון וואוינען אין דער סוכה איז פשט אזוי ווי א מענטש וואוינט אין זיין שטוב א גאנץ יאר, און איינע פון די הויפט זאכן וואס א מענטש טוט ביי זיך אין שטוב איז עסן": תנו רבנן: תשבו - כעין תדורו. מכאן אמרו: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה.

                                     

2. סכך

סכך ארויסזאגנדיג: סְכאַך איז דער דאך פון דער סוכה, דאס איז פאררעכנט אלס דער וויכטיקסטער טייל פון דער סוכה. לויט דער הלכה מוז איר מאַטריאַל זיין נאך פון אן אָבּגעשטינער געוואוקס פון דער ערד וואס איז רוי נישט אויסגעאַרבערט אדער פראצעסירט. די הלכה לויטעט אויך אז די סכך מוז זיין געבויט אויפן געדאנק פאר דער מצוה פון סוכה, דער אויסדרוק פון תלמוד איז "לְשֶם מִצוַת סוּכָּה", אדער על כל פנים צו שיצן פון דער זון. די ווענט מעגן זיין פון אלערליי מאַטריאַלן און מוז נישט זיין געבויט לשם מצות סוכה. צו זיין כשר, דארף א סוכה האבן כאטש דריי ווענט וואס זענען הויך צען טפחים, און זיין באדעקט מיט סכך.

אינווייניג פון דער סוכה, פון דער פאדלאגע ביזן סכך טאר נישט זיין העכער פון צוואנציק איילן אמות און נישט ווינציקער פון צען טפחים.

                                     

3. טעם

 • און דער סעזאן איז אויסגעשטעלט דווקא אין הארבסט סעזאן, בעפאר די ווינטער ווען די פארמער און פלאנצער ענדיגן זייער פעלד ארבעט, וואס אמאל איז יעדער געווען אין אזא ארבעט. און זיי עסן דאן אין אזא סוכה צו פייערן און דאנקען פאר די גוטע פלאנצונג פון יאר.
 • דאס ווערט געבויט היינט צוטאגס אלס אנדענק צום באפרייאונג פון מצרים, צו דאנקען גאט פאר די ניסים דאן, אין סימבאליש צייכענט דאס אפ די הימלישע ווענט פון די 4 וואלקענעס וואס איז געווען דער איינציגסטער שוץ אין מדבר ווען די אידן האבן דארטן געוואלגערט 40 יאר און עס איז זיי גארנישט געשען קיין שלעכטס.
                                     
 • מסכת סוכה איז די זעקסטע מסכתא פון סדר מועד אין משניות. די מסכתא האנדלט ארום הלכות סוכה סיי די יום טוב סוכות, און סיי די הלכות פון די מצוות ווי לולב און
 • פ אראן א מנהג ישראל צו באשיינען און שענער מאכן די סוכה מיט נוי סוכה למשל אויפהענגען שיינע זאכן אין דער סוכה די מקור ווערט שוין געברענגט אין דער גמרא אז
 • זענען חול המועד. סוכות עסט מען און שלאפט מען אין דער סוכה די תורה גיט דעם טעם פאר דער מצווה פון סוכה א זכר צו די סוכות בהן ישבו בני ישראל במדבר: ס איז
 • זיבעטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. פאר דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. מסכת סוכה פרק ב משנה ז שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל שהלכו לבקר את רבי יוחנן
 • דער אראמיישער תרגום אויף דער תורה וולעכער רופט מען תרגום יונתן איז נתחבר געווארן אין 8טן יארהונדערט און ס האט נישט קיין קשר מיט אונדזער תנא. מסכת סוכה
 • סכך איז די מאטריאל וואס מען נוצט צו באדעקן א סוכה וואס ווערט גענוצט דורכאויס סוכות. סכך מוז על פי הלכה זיין פון א מאטריאל וועלכע וואקסט ארויס פון דער
 • שלאק איז א צודעק פאר א סוכה געמאכט צו באשיצן די סוכה פון רעגן. אויך איז דאס א שפ ע ט - נאמען אויף א פרוי וואס איז שלעכט. זי איז א שלאק, דאס מיינט געווענליך
 • ווען מען זיצט אין דער סוכה און עס בלאזט א ווינט, אפילו א רוח מצויה, און א איסטניס איז זיך מצטער איז ער פטור פון זיצן אין דער סוכה רב ששת איז געווען א
 • אין הלכות שבת, דריי אדער פיר מחיצות קען שאפן א רשות היחיד אדער א כרמלית. א סוכה מוז זיין ארומגענומען מיט דריי מחיצות. אין א שול מוז מען האבן א מחיצה צו טיילן
 • אין בית המקדש יעדע יאר מסכת יומא - באהאנדלט דינים פון יום הכיפורים מסכת סוכה - באהאנדלט דינים פון סוכות מסכת ביצה - באהאנדלט אלגעמיינע דינים פון יום
 • יעדער יום טוב האט זיין באזונדערע מצווה: פסח עסן מצות, סוכות זיצן אין דער סוכה ראש השנה בלאזן שופר און יום כיפור פאסטן. ביי אלע ימים טובים, אזוי ווי שבת

Users also searched:

...